esultat av flommen den 3.9.2015. Bilde er fra Labrofossen ved Kongsberg.