23. nov, 2016

Göreme, Tyrkia

Ballongferd over Göreme Tarihi Milli Parkı en tidlig morgen i 2010. Det var da jeg overvant min skrekk for ballongferd.