30. nov, 2016

Historisk installasjon

Jeg vet ikke om det er så lett å finne ut hva det er. Kanskje det kunne bli en quiz? Det er historie bak installasjonen. Det er et mørkt kapitel bakom. Den befinner seg i østlandsområde. Hvem greier denne quizen?