1. jan, 2017

Fiskerne og fuglen

En dag ved Paradisbukta hvor det ofte står fiskere ute på neset. I dag ble fangsten også å få med seg en annen innbygger på stedet. Til mer jeg ser på bilde til mer gleder jeg meg over det. Jeg har valgt å konvertere til sorthvitt da det ga en helt annen og bedre stemning etter min mening.