22. jun, 2022

Fra flystevnet på Kjeller søndag den 19.juni 2022

En tøff manøver.