Står i Halvkannesmauet og ser nedover i Kjellersmauet.