Tidlig morgen ved Lille Lungegårdsvannet. Stillheten råder.