Lille "Beffen" of den store.
Nykirken i bakgrunnen.