Gjennomførte turer og prosjekter

Her kommer små fotoalbum i form av gjennomførte prosjekter og turer.