Et eksempel på et bilde fra et gjennomført vinterprosjekt.